Translational Research Center will be launched

ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ആരംഭിക്കും

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും ഉൽപ്പാദനവും വാണിജ്യവൽക്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവേഷണം, വ്യവസായം, നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സംസ്ഥാന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ […]

More than 900,000 cattle were vaccinated

ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം കന്നുകാലികൾക്ക് കുത്തിവെയ്പ്പ് നൽകി

സംസ്ഥാനത്ത് കന്നുകാലികളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ച‍ർമമുഴ രോഗത്തിനെതിരെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ദ്രുതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് തീവ്രയജ്ഞം പൂർത്തിയായി . നാൽപത് ദിവസം കൊണ്ട് 9,14,871 എണ്ണം കന്നുകാലികൾക്കാണ് […]

There will be a big plan to stop the price of chicken

കോഴിയിറച്ചി വില വരുതിയിൽ നിർത്താൻ വൻ പദ്ധതി വരും

അന്യസംസ്ഥാന ലോബികൾ കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴി രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില തോന്നും പോലെ കയറിയും ഇറങ്ങിയും പോകുന്നു. കോയമ്പത്തൂരും നാമക്കല്ലും […]

65. Seven mega projects in the broiler production and marketing sector at a cost of Rs 82 crore

65. 82 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇറച്ചിക്കോഴി ഉത്പാദന,വിപണന മേഖലയിൽ ഏഴ് വൻപദ്ധതികൾ ഉടൻ

സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര ഇറച്ചി ഉൽപാദനത്തിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 22.50കോടി […]

Milma will reschedule milk collection hours

മിൽമ പാൽശേഖരണ സമയം പുന:ക്രമീകരിക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് പാലുത്പാദനം കൂട്ടാനും കറവയുടെ ഇടവേള ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനുമായി മിൽമയുടെ പാൽ ശേഖരണ സമയം മാറ്റുന്നത് പാരിഗണിക്കും. കറവയുടെ ഇടവേള കൂട്ടുന്നത് പശുക്കളിലെ ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടാനും അകിട് […]

State-of-the-art Kitari Shed and Goat Shed commissioned at Chettachel Jersey Farm

ചെറ്റച്ചൽ ജഴ്സി ഫാമിൽ നവീന രീതിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച കിടാരി ഷെഡിന്റെയും ആട് ഷെഡിന്റെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കീഴിലുള്ള ചെറ്റച്ചൽ ജഴ്സി ഫാമിൽ നവീന രീതിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച കിടാരി ഷെഡിന്റെയും ആട് ഷെഡിന്റെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2021-22 വർഷത്തെ […]

30,000, 16,000 and 5,000 rupees each will be compensated for skin cancer in cows.

പശുക്കളിലെ ചർമ്മമുഴ 30000, 16000, 5000 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ കന്നുകാലികളെ ബാധിച്ച ചർമ്മമുഴ രോഗം മൂലം ചത്ത പശുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചർമ്മമുഴ വന്ന് ചത്ത വലിയ പശുവിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും പ്രായം കുറഞ്ഞ […]

Kozhi and Koot scheme benefits have been distributed

കോഴിയുംകൂടുംപദ്ധതിആനുകൂല്യംവിതരണംചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റേയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭപരിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കോഴിയുംകൂടും പദ്ധതിയുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഒരുഗുണഭോക്താവിനു മുട്ടയിടാൻ പാകമായ 5 കോഴിയും അവർക്കു പാർക്കുവാനുള്ള […]

Summer Care of Cows: Care Needed

പശുക്കളുടെ വേനൽക്കാല പരിചരണം: കരുതൽ വേണം

അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയതോടെ പകൽ 10നും 5നും ഇടയിൽ കന്നുകാലികളെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടരുത്. ചൂട് കൂടിയതോടെ കന്നുകാലികൾക്കും സൂര്യതാപം എൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സൂര്യാഘാതം മരണകാരണമായേക്കാം. […]

Distribution of awards to best farmers and handing over of staff quarters were done

മികച്ച കർഷകർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണവും സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ കൈമാറലും നടത്തി

കേരള സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ മികച്ച കർഷകർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണവും കന്നുകാലി പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ കൈമാറലും നടത്തി. […]