നാലാം നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി

നാലാം നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമവും സാമൂഹിക പുരോഗതിയും […]

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് […]

മുഖാമുഖം- നവകേരള നിർമിതിയുടെ പുത്തൻ ചുവടുവെയ്പ്

മുഖാമുഖം- നവകേരള നിർമിതിയുടെ പുത്തൻ ചുവടുവെയ്പ് നവകേരള സദസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്ന് നവകേരള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ എന്ന […]

കേരള ബജറ്റ് 2024-25

കേരള ബജറ്റ് 2024-25 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായകമായ പദ്ധതികളും പരിപാടിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നാടിന്റെ വികസനവും ക്ഷേമവും മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായുള്ള ബജറ്റ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 1. 1,38,655 കോടി […]

ക്ഷീരോല്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം

സംരംഭകർക്കും വീട്ടമ്മമാർക്കുമായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടം ക്ഷീരപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് ജനുവരി 17 മുതൽ 29 വരെ ക്ഷീരോല്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഫോൺ മുഖേനയോ, […]

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ നവകേരള നിർമിതിയുടെ ഭാഗമായി 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തി സമസ്ത […]

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ നവകേരള നിർമിതിയുടെ ഭാഗമായി 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തി സമസ്ത […]

Kerala 2023

കേരളീയം 2023

കേരളീയം 2023 കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഹോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് കേരളീയം 2023. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കേരളം […]

Guidelines to be adopted in animal husbandry sector

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കൈക്കൊള്ളേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കൈക്കൊള്ളേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മരുതോൻകര പഞ്ചായത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കൈക്കൊള്ളേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ […]